Hem

JBS är ett konsultföretag som arbetar med systemutveckling och systemintegration för företag inom tillverkning, service, handel och tjänstesektorn.

Vi tillhandahåller flexibla och anpassningsbara system för att öka våra kunders konkurrensfördelar och effektivitet.

Vår övertygelse är att ett affärssystem aldrig får begränsa företagets verksamhet. Företagets konkurrensfördel ligger i att ha möjlighet att anpassa sina system efter sin verksamhet och inte tvärtom.

Att använda sig av system som har begränsade möjligheter till anpassningar kan hämma företagets utveckling.