Historia

JBS ursprung kommer ifrån Håkans Datatjänst AB som startade sin verksamhet i mitten på 80-talet och hade sitt säte i Olofström. Redan då var affärsidén kundanpassade program/system till verkstadsindustrin. Under 90-talet var en stor del av företagets verksamhet inriktat på utveckling av affärssystem. Detta system ligger till grund för det vi idag marknadsför som JBS (Johnsson Business System). Under 2005 köptes Håkans Datatjänst AB upp och JBS AB bildades.

Idag bedrivs verksamheten i Tingsryd.