QTS – Quality Tracking System

QTS – är ett tydligt och lätthanterligt avvikelsehanteringssystem som hanterar avvikelser, reklamationer, klagomål etc. inom områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

För att få en ökad förståelse om vad som orsakar avvikelser samt att uppkomst av dessa förebyggs och istället leder till förbättringar i företaget behövs ett system för hantering av avvikelser.

Med QTS kan du följa upp företagets avvikelser med hjälp av överskådliga diagram och listor. För att ge en bra samlad bild av vad varje avvikelse kostar för företaget erbjuder QTS en sammanställning av samtliga kostnader för respektive avvikelse.

 

QTS kan kundanpassas i mycket stor utsträckning och är en fristående modul som i de flesta fall kan kopplas samman med ditt befintliga system.